-A +A
18.02.2021
Rewitalizacja kolei w Ostrowi Mazowieckiej w opracowaniu wstępnym

W Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie trwają prace nad rewitalizacją linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia. Ogłoszono zamówienie na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego, w ramach którego m.in. przeprowadzane będą spotkania informacyjne z mieszkańcami miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom. Więcej na ten temat przeczytać można w ogłoszeniu „Opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego”.

Rozmowy na temat rewitalizacji kolei były prowadzone przez burmistrza miasta Jerzego Bauera i zastępcę burmistrza Daniela Choinkę z Krzysztofem Pietrasem, dyrektorem regionu Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w lipcu ubiegłego roku. Pisaliśmy o tym w artykule Rewitalizacja kolei w Ostrowi Mazowieckiej?

Duże inwestycje kolejowe w Polsce dają szansę na przywrócenie towarowego i pasażerskiego transportu kolejowego. Stanowią impuls rozwojowy dla Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego.