-A +A
Honorowi Obywatele Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

Zgodnie z przepisami honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka nadawane jest uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Honorowi Obywatele Miasta Ostrów Mazowiecka

Giacomo Rota Mario Imi ks. prałat
Józef Obrębski
prof. dr hab.
Adam Czesław Dobroński
prof. dr hab.
Andrzej Szujecki
prof. dr hab. n. med.
Jan Dzieniszewski

prof. dr med.
Andrzej Śliwowski

prof. dr hab.
Jan Kaczyńsk
i
Maria Pilecka Rotmistrz Witold Pilecki Edward Adam Radwański Zofia Pilecka-Optułowicz
i Andrzej Pilecki